Slide banner
Công nhận Làng nghề sản xuất muối Tuyết Diêm
 Làng nghề sản xuất muối Tuyết Diêm được công nhận theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND, ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Phú Yên. 

      Ngành nghề sản xuất muối tại thôn Tuyết Diêm được hình thành lâu đời, từ năm 1979 được duy trì tổ chức hoạt động sản xuất là Hợp tác xã muối Tuyết Diêm. Tổng hộ thành viên HTX: 430 hộ gia đình/850 thành viên, trong đó: hộ thành viên tại địa phương (thôn Tuyết Diêm) có 325 hộ với 620 thành viên (lao động).

     Để được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các quy định hiện hành. Trong năm 2022, UBND xã Xuân Bình phối hợp với các cơ quan chức năng của thị xã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xét công nhận Làng nghề sản xuất muối Tuyết Diêm.

     Ngày 29/12/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề năm 2022 đối với ngành nghề sản xuất muối Tuyết Diêm.

anh tin bai

     Làng nghề sản xuất muối Tuyết Diêm đạt tiêu chí làng nghề theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trong năm 2022. Theo đó, làng nghề sản xuất muối Tuyết Diêm, xã Xuân Bình đáp ứng đủ yêu cầu về các tiêu chí: có tối thiểu 20% số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành, nghề nông thôn theo quy định; hoạt động sản xuất - kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị công nhận; đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định; nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa mỗi địa phương.

Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1