Slide banner
Công khai Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Bình đến năm 2030
Để xây dựng xã Xuân Bình trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021-2025, có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn được nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ, có các hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, xây dựng nông thôn phát triển, xã hội nông thông ổn định, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ.

UBND thị xã Sông Cầu phê duyệt tại Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 về việc phê duyệt Đề án quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đến năm 2030.

  Để thực hiện công tác công khai, minh bạch thông tin, công khai các tài liệu về quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã, UBND xã Xuân Bình thực hiện đăng tải Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Bình theo quy định. Gồm Quyết định số 4969/QĐ-UBND của UBND thị xã; Quy định quản lý quy hoạch; Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng; Bản đồ hiện trạng tổng hợp; Quy hoạch không gian xã Xuân Bình; Quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Bình; Hạ tầng kỹ thuật xã Xuân Bình.
Văn Hoàn
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1