Slide banner
Hội nghị cán bộ, công chức xã Xuân Bình năm 2024
Sáng ngày 22/01/2024, UBND - Công Đoàn cơ sở xã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024. Chủ trì Hội nghị đồng chí Trương Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND xã, đồng chủ trì đồng chí Nguyễn Văn Cảm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND thị xã, Đảng ủy xã; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn lao động thị xã; cùng với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của tập thể CB,CC, NLĐ trong cơ quan đã thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị CB,CC năm 2023 đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, góp phần làm cho CB,CC, NLĐ nhận thức đúng đắn về nguyên tắc tập trung, dân chủ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, đã phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công đoàn vững mạnh. Qua đó, xây dựng, củng cố niềm tin và tạo không khí vui tươi phấn khởi trong CB,CC, NLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Hội nghị CB,CC năm 2024 đã diễn ra trong không khí tập trung, dân chủ. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của đơn vị; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,CC  năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo công khai tài chính cơ quan, công đoàn năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023.

Tại Hội nghị các CB,CC, NLĐ đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá về việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2024. Hội nghị đã tặng Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho 03 đoàn viên Công đoàn tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia hoạt động Công đoàn năm 2023.

          Hội nghị đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn năm 2024. Kết thúc Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2024 để căn cứ thực hiện.
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1