Slide banner
Xã Xuân Bình thực hiện tốt công tác tuyển quân lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2024

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Xuân Bình đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng.

      Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý thanh niên trong độ tuổi và thực hiện nghiêm các quy định về tuyển quân nên xã Xuân Bình luôn hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

      Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 thực hiện đúng quy trình, bảo đảm đúng thời gian quy định, đạt số lượng và chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu được giao, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thị xã và thực tiễn tình hình địa phương, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu kịp thời Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Xuân Bình xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công nhập ngũ (tuyển quân) năm 2024. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật NVQS, các chế độ chính sách trong thực hiện NVQS và chủ trương tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS thông suốt, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm Luật NVQS.

anh tin bai

          Xã Xuân Bình tổ chức gặp mặt thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

      Đồng thời tham mưu kiện toàn Hội đồng NVQS đủ số lượng, đúng thành phần quy định, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Hội đồng NVQS quản lý chặt chẽ công dân trúng tuyển, nắm chắc tình hình tư tưởng của từng công dân và gia đình để kịp thời giải quyết, không để bị động; gắn trách nhiệm của từng Ủy viên Hội đồng NVQS với kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. 

anh tin bai

                   Các đ/c lãnh đạo xã chụp hình lưu niệm cùng với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

     Kế thừa những thành tích đạt được qua các năm. Năm 2024, kết quả công tác giao nhận quân của xã đã bảo đảm 100% quân số (34/34 thanh niên) và hoàn thành đầy đủ các yêu cầu đặt ra. Thanh niên lên đường nhập ngũ với tâm thế vui vẻ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và phấn đấu rèn luyện thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong thời gian tới.

     Với sự chuẩn bị chu đáo, xã đã tổ chức tốt ngày hội tòng quân đạt kết quả cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Văn Hoàn
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1